Hakeminen

Ilmoittautuminen kaudelle 2019-2020


Tämä ilmoittautuminen koskee 2. asteen ja korkea-asteen opiskelijoita (ei yläkouluakatemiaa)

Jos olet jatkava akatemiaurheilija tai sinut on valittu uutena akatemiaurheilijana mukaan toimintaan, niin klikkaa oheista linkkiä täyttääksesi sähköisen ilmoittautumislomakkeen.HAKEMINEN KAUDELLE 2019-2020


Hakeminen lapin Urheiluakatemiaan vuosittain - ohjeistusta alla

Urheilijoiden hakeminen Lapin urheiluakatemiaan tapahtuu oppilaitosten ja opiskelupaikan varmistamisen kautta. Alla olevista kohdista käy ilmi tarkempi oppilaitoskohtainen menettely hakemiseen liittyen. Lisätietoa hakemisesta saat yläkoulusi Opinto-ohjaajalta, akatemiassa mukana olevien oppilaitosten yhdyshenkilöiltä (kts. kohta oppilaitokset ja opiskelu) sekä Lapin urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattorilta.

Haun yhteydessä palautettava urheilijatietolomake (linkit alla olevissa teksteissä)

Lajikohtaiset valintakokeet järjestetään lajikohtaisen aikataulun mukaan huhtikuun - toukokuun 2019 aikana. Tarkemmat aikataulut informoidaan näillä sivuilla kevään 2019 aikana. Lisätietoja akatemian huippu-urheilukoordinaattorilta.


Toisen asteen oppilaitokset Lapin urheiluakatemiassa

Ounasvaaran urheilulukio

Yhteishaku 19.2.-12.3.2019. Samalla palautetaan lukiolle Urheiluoppilaitosten hakulomake 2019 (1).pdf, peruskoulun viimeisin välitodistus sekä ainevalintakortti. Lukio toimittaa tarvittavat tiedot Lapin urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattorille

Akatemiavalinnoissa huomioidaan opiskelumenestys, lajiliittopisteytys sekä pääsykokeiden soveltuvuuskokeet (lajitoiminta, urheilullisuus sekä haastattelut).

Lapin koulutuskeskus REDU

Yhteishaku 19.2.-12.3.2019. Samalla palautetaan Urheiluoppilaitosten hakulomake 2019 (1).pdf. Urheilijatietolomakkeet toimitetaan viimeistään 12.3.2019 Lapin urheiluakatemian ammatillisten oppilaitosten yhdysopettajalle: Sari Bergman, Lapin urheiluopisto, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi tai skannattuna sähköpostiin sari.bergman-hartikainen@santasport.fi

Jatkuvassa haussa ammatillisiin oppilaitoksiin hakevat toimittavat urheilijatietolomakkeen suoraan Lapin urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattorille. Hakemukset huomioidaan tapauskohtaisesti hakuaikataulun mukaan. Lajikohtaiset valintakokeet erillisen aikataulun mukaan.

Akatemiavalinnoissa huomioidaan opiskelumenestys, lajiliittopisteytys sekä pääsykokeiden soveltuvuuskokeet (lajitoiminta, urheilullisuus sekä haastattelut).

Lapin Urheiluopisto

Yhteishaku 19.2.-12.3.2019. Samalla palautetaan Urheiluoppilaitosten hakulomake 2019 (1).pdf. Urheilijatietolomakkeet toimitetaan viimeistään 12.3.2019 Lapin urheiluakatemian ammatillisten oppilaitosten yhdysopettajalle: Sari Bergman, Lapin urheiluopisto, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi tai skannattuna sähköpostiin sari.bergman-hartikainen@santasport.fi

Jatkuvassa haussa ammatillisiin oppilaitoksiin hakevat toimittavat urheilijatietolomakkeen suoraan Lapin urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattorille. Hakemukset huomioidaan tapauskohtaisesti hakuaikataulun mukaan. Lajikohtaiset valintakokeet erillisen aikataulun mukaan.

Akatemiavalinnoissa huomioidaan opiskelumenestys, lajiliittopisteytys sekä pääsykokeiden soveltuvuuskokeet (lajitoiminta, urheilullisuus sekä haastattelut).


 

Haku 2019 - Urheilijoiden ammatillinen peruskoulutus

Ammatillisten urheiluoppilaitosten hakuprosessi jakautuu kahteen osaan: opiskelupaikan hakuun ja urheilijastatuksen hakuun. Opiskelupaikkaa voi hakea eri tavoin ja eri aikoina, urheilijastatuksen voi saada sitten opiskelupaikan varmistuttua. Urheilijastatuksesta päätettäessä lähtökohtana ovat hakijan lajiliittopisteet. Lisäksi päätökseen vaikuttavat oppilaitoskohtaisesti mahdollisesti järjestettävät testit tai haastattelut, joilla voidaan selvittää hakijan urheilullisen potentiaalin lisäksi motivaatiotekijöitä sekä soveltuvuutta urheiluoppilaitoksen toimintatapoihin. Perusasteen jälkeen opiskelupaikkaa hakevaa urheilijaa kehotetaan osallistumaan yhteishakuun. Rinnakkaisena tai vaihtoehtoisena mahdollisuutena on läpi vuoden toimiva jatkuva haku. Lisäksi oppilaitoksista voi aina tiedustella vapaita opiskelupaikkoja.

 

A) HAKU YHTEISHAUN KAUTTA

1. Ennen hakua on syytä varmistaa, että hakijan tavoittelemat ammatilliset perustutkinnot löytyvät ammatillisen urheiluoppilaitoksen koulutustarjonnasta ja sisältävät urheilijakoulutuksen mahdollisuuden.

2. Hakija tekee toisen asteen yhteishaun normaalisti opintopolku.fi –sivustolla.

3. Hakija tulostaa ”Urheiluoppilaitosten hakulomake 2019 (1).pdf” –lomakkeen, täyttää itse sivun 1 ja toimittaa urheiluseuransa täytettäväksi sivun 2. Lomake löytyy myös oppilaitosten sivuilta sekä

Olympiakomitean sivuilta.

4. Hakijan vastuulla on toimittaa täytetty hakulomake oppilaitokseen hakuaikana. Osoitteet ja tarkemmat toimitusohjeet löytyvät oppilaitosten kotisivuilta. Urheiluansioista ei saa lisäpisteitä yhteishaussa, joten urheilijan kannattaa hakea sellaisiin perustutkintoihin, joihin edellytykset sisäänpääsyyn ovat olemassa.

 

B) HAKU JATKUVAN HAUN KAUTTA

Ammatilliset erityisen tehtävän urheiluoppilaitokset ohjeistavat erikseen mahdollisuuksista ja toimintatavoista jatkuvan haun kautta haettaviin opiskelupaikkoihin. Tietoa eri vaihtoehdoista saa oppilaitosten kotisivuilta ja yhteyshenkilöiltä. Myös jatkuvan haun yhteydessä tulee oppilaitokselle toimittaa täytetty ”Urheiluoppilaitosten hakulomake 2019 (1).pdf” –lomake, ellei

oppilaitoksen ohjeissa toisin mainita.

 

C) MUITA HAKUMAHDOLLISUUKSIA

Jos on saanut opiskelupaikan, mutta ei hakutilanteessa ole hakenut urheilijoiden ammatilliseen peruskoulutukseen, voi aina tiedustella oppilaitoksen urheilukoordinaattorilta mahdollisuuksia saada urheilijastatus kesken lukuvuoden. Jos on jäänyt kokonaan ilman opiskelupaikkaa, voi sitä lukuvuoden joka vaiheessa tiedustella oppilaitoksen yhteyshenkilöiltä.


 

2. asteen lajikohtaiset valintakoepäivät 2019

 (päivitetään myöhemmin)

07.05.2019       Jalkapallo (tytöt & pojat)

xx.xx.2019        Jääkiekko

25.04.2019       Uinti

04.04.2019       Maastohiihto ja ampumahiihto

xx.xx.2019        Yleisvalmennusryhmä (muut lajit)

18.04.2019       Yleisurheilu/suunnistus  

07.05.2019       Lentopallo

xx.xx.2019        Mäki / Yhdistetty

Alppihiihto oman alppikoulujen yhteisen testipäivän mukaan.

Varapäivät sovitaan lajeittain.

Hakijoiden haastattelut valintakoepäivänä tai erillisen myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaan

 


Korkea-asteen oppilaitokset Lapin urheiluakatemiassa

Lapin ammattikorkeakoulu

Urheilijat hakevat oppilaitoksiin opiskelijoiksi korkea-asteen yhteishaussa keväällä 20.3.-3.4.2019. Kaudella 2018-2019 akatemiaan valitut korkea-asteen urheilijat ilmoittautuvat ilmoittautumisjärjestelmän kautta jatkaviksi. Ilmoittautumislinkki aukeaa kesäkuussa 2019. Akatemiastatus käsitellään vuosittain oppilaitoksen edustajan, akatemiakoordinaattorin ja urheilijan välillä. Ilmoittautumismenettelyllä päivitetään mukana olevat, yhteystiedot sekä urheilullinen tilanne ja tavoitteet tällä hetkellä.

Uudet urheiluakatemiaan pyrkivät täyttävät erillisen hakulomakkeen ja palauttavat sen Lapin urheiluakatemiaan Huippu-urheilukoordinaattorille viimeistään 8.8.2019 mennessä. Lapin urheiluakatemiaan hakeneille ilmoitetaan valinnoista ja jatkotoimenpiteistä viikolla 34.


Lapin yliopisto

Urheilijat hakevat opiskelijaksi yliopistoon yhteishaussa keväällä 20.3.-3.4.2019. Kaudella 2018-2019 akatemiaan valitut korkea-asteen urheilijat ilmoittautuvat ilmoittautumisjärjestelmän kautta jatkaviksi. Ilmoittautumislinkki aukeaa kesäkuussa 2019. Akatemiastatus käsitellään vuosittain oppilaitoksen edustajan, akatemiakoordinaattorin ja urheilijan välillä. Ilmoittautumismenettelyllä päivitetään mukana olevat, yhteystiedot sekä urheilullinen tilanne ja tavoitteet tällä hetkellä.

Uudet urheiluakatemiaan pyrkivät täyttävät erillisen hakulomakkeen ja palauttavat sen Lapin urheiluakatemiaan Huippu-urheilukoordinaattorille 8.8.2019 mennessä. Lapin urheiluakatemiaan hakeneille ilmoitetaan valinnoista ja jatkotoimenpiteistä viikolla 34.

Lapin urheiluakatemian valintaperusteina korkea-asteilla painottuu urheilullinen menestys omassa lajissa, sarjataso sekä harjoittelun ja kilpailemisen tavoitteellisuus. Valinnat tekee akatemian huippu-urheilukoordinaattori yhteistyössä oppilaitoksen, lajivalmentajan ja lajiliiton kanssa.


Jääkäriprikaati Lapin urheiluakatemiassa

Jääkäriprikaatin kautta akatemiaan hakeutuminen tapahtuu palvelukseen astuttua erillisellä liikuntakasvatusupseerilta saatavalla hakulomakkeella. Lisätietoja on saatavilla Jääkäriprikaatin (Rovaniemi) liikuntakasvatusupseerilta sekä akatemian huippu-urheilukoordinaattorilta. Akatemian valintaperusteina Jääkäriprikaatissa painottuu urheilullinen menestys omassa lajissa, sarjataso sekä harjoittelun ja kilpailemisen tavoitteellisuus. Valinnat tekee akatemian huippu-urheilukoordinaattori yhteistyössä varuskunnan liikuntakasvatusupseerin, lajivalmentajan ja lajiliiton kanssa. 

 

Lisätiedot:

Reijo Jylhä
Huippu-urheilukoordinaattori
reijo.jylhä@santasport.fi