Opiskeleminen leirien aikana

Yläkouluakatemian tavoitteena on opettaa urheilijat itsenäisiksi ja vastuullisiksi myös opiskelujen hoitamisen suhteen. Heille järjestetään valmennusta elämäntaitojen opiskelemisessa ja muissa elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Näillä halutaan valmistaa nuoria mahdollisiin 2. asteen opintoihin ja urheiluakatemiatoimintaan. Tiivistämällä yhteistyöllä saamme tuettua nuoren pyrkimyksiä edetä toivomallaan tavalla sekä urheilun että opiskeluiden parissa. Leirin aikana voidaan toteuttaa myös kokeita sekä mahdollinen TET-jakso.

Yläkouluakatemia tiedottaa leiritysten koulu- ja opiskelujärjestelyistä urheilijoiden koteja ja kouluja, koordinoi ja järjestää leirien aikaisen opiskelun ja toimii vuorovaikutuksessa koulujen ja kotien kanssa opintojen etenemisen seurannassa. Yhteyshenkilönä koulujen ja akatemian välillä toimii yläkoulukoordinaattori Terhi-Maria Mäkikyrö.

Mikäli oppilaan leirivapaiden anomisessa tai koulutehtävien suorittamisessa on puutteita, on koulujen syytä olla yhteydessä huoltajiin ja yläkoulukoordinaattoriin. Opiskelujen hoitaminen laadukkaasti on ehdoton edellytys olla mukana yläkouluakatemiassa!

 Poissaolot:

Oppilaan tulee anoa vapaata leiriviikolle vähintään kaksi viikkoa ennen leirin alkua. Tässä voi olla koulu-tai kuntakohtaisia eroja.

Leirin aikainen opiskelu:

Leiriviikkojen aikana opiskelu suoritetaan ns. läksyjen luku periaatteella.  Oppilas kerää aineenopettajilta leiriviikolla suoritettavat koulutehtävät erilliselle opiskelusuunnitelmakaavakkeelle. Leireillä on varattu valvottua opiskeluaikaa tiistaista torstaihin klo 10.30 - 14. Loput tehtävät urheilija suorittaa leiripäivän päätyttyä tai viikonloppuna.

Oppilasta on ohjeistettu keräämään tehtävät hyvissä ajoin, vähintään viikkoa ennen leirin alkua. Kun tehtävät on kerätty kaavakkeeseen, oppilas toimittaa sen luokanvalvojalle hyväksyttäväksi. Oppilaalta tulee olla läksyt kerättynä ja allekirjoitettuna viimeistään leiriä edeltävän viikon keskiviikkona.

Opiskelu toteutetaan Ounasvaaran lukion tai Urheiluopiston tiloissa, jossa oppilaat toimivat pääosin itsenäisesti. Organisaation puolesta on järjestetty valvonta opiskelurauhan takaamiseksi sekä osittain paikalla on myös opetushenkilökuntaa auttamassa tukea tarvitsevia oppilaita. Valvonnasta vastaavat vastuuhenkilön lisäksi muut yläkouluakatemian nimeämät henkilöt.

Mikäli oppilaan vapaan anomisessa ja läksyjen keräämisessä on puutteita, on koululla oikeus evätä oppilaan pääsy leirille. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että syyskuun leirien osalta näitä käytäntöjä vielä harjoitellaan, joten varsinkin 7.luokkalaiset tarvitsevat  koulun ja kodin tukea.

Kokeiden suorittaminen leirin aikana:

Oppilas voi suorittaa leiriviikkojen aikana kokeita, mikäli koulu katsoo sen välttämättömäksi. Opettajan vastuulla on toimittaa koe sähköpostitse tarkkoine ohjeistuksineen viimeistään leiriä edeltävän viikon perjantaina. Koe toimitetaan osoitteeseen terhi-maria.makikyro@santasport.fi. Suoritetut kokeet lähetetään skannattuina sähköpostitse takaisin postin lähettäneelle opettajalle kuluvan leiriviikon aikana.

 TET-harjoittelu:

Urheilijan on mahdollista suorittaa TET-harjoitteluaan urheiluakatemiassa yläkouluviikkojen aikana, mikäli harjoitteluviikko osuu samalle ajankohdalle oman leiriviikon kanssa. Harjoittelu koostuu valmentajien työn seuraamisesta ja valmennustyöhön liittyvistä tehtävistä sekä erilaisista itseopiskelutehtävistä, joiden tavoitteena on luoda urheilijalle kuvaa liikunnan ja urheilun alan monipuolisista työtehtävistä. Urheilija voi kysyä TEt –harjoittelupaikkaa omalta lajivalmentajaltaan.  

Rovaniemeläisille kouluille on valittu yhdysopettajat:

Rovaniemeläisiltä kouluilta on valittu erilliset yhdysopettajat, jotta varmistamme saumattoman yhteistyön ja tiedon kulun akatemian ja koulujen välillä. Yhdysopettajan tehtävänä onkin toimia linkkinä ja tiedon jakajana koulun muihin opettajiin päin sekä välittää kouluilta tietoa akatemialle. Vastuu kuitenkin opiskelijoiden koulumenestyksen seuraamisesta on jokaisen luokan luokanvalvojalla. Akatemiassa urheilijan kokonaisuudesta vastaa kunkin lajiryhmän vastuuvalmentaja, joka on velvollinen pitämään huolta, ettei urheilijan koulumenestyksessä tapahdu notkahduksia.

Nimetyt yhdysopettajat:

Korkalovaara - Kristoffer Nyman

Napapiiri - Markku Pekkala

Rantavitikka - Juha Kantola

Ounasvaara - Mikko Niininen

Muurola -  Päivi Palovaara

Harjoituskoulu ja Ounajoki - Hanna Pötsönen

Ounasrinne  - Iiro Kylmänen