Opiskelu leirien aikana

Tukea opintoihin

Valtakunnallisen yläkoululeirityksen tavoitteena on opettaa urheilijat itsenäisiksi ja vastuullisiksi myös opiskelujen hoitamisen suhteen. Urheilijoille järjestetään valmennusta elämäntaitojen opiskelemisessa ja muissa elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Näillä halutaan valmistaa nuoria mahdollisiin toisen asteen opintoihin ja urheiluakatemiatoimintaan.

Tukea opintoihin

Tiiviillä yhteistyöllä saamme tuettua nuoren pyrkimyksiä edetä toivomallaan tavalla sekä urheilun että opiskeluiden parissa. Leirin aikana voidaan toteuttaa myös kokeita sekä mahdollinen TET-jakso.

Lapin urheiluakatemia tiedottaa yläkoululeiritysten koulu- ja opiskelujärjestelyistä urheilijoiden koteja ja kouluja, koordinoi ja järjestää leirien aikaisen opiskelun ja toimii vuorovaikutuksessa koulujen ja kotien kanssa opintojen etenemisen seurannassa.

Mikäli oppilaan leirivapaiden anomisessa tai koulutehtävien suorittamisessa on puutteita, on koulujen syytä olla yhteydessä huoltajiin ja yläkoulukoordinaattoriin. Opiskelujen hoitaminen laadukkaasti on ehdoton edellytys olla mukana yläkoululeirityksessä!

Opiskelu leirien aikana

 • Koulutehtävät

  Leiriviikkojen aikana opiskelu suoritetaan ns. läksyjen luku -periaatteella. Oppilas kerää aineenopettajilta leiriviikolla suoritettavat koulutehtävät erilliselle opiskelusuunnitelma- kaavakkeelle. Leireillä on varattu valvottua opiskeluaikaa tiistaista torstaihin klo 10.30 – 13.45 (yhteensä 7,5h). Lisäksi perjantain lajikohtaista aikaa on mahdollisuus käyttää opiskelujen loppuun saattamiseen.

  Oppilasta on ohjeistettu keräämään tehtävät hyvissä ajoin, vähintään viikkoa ennen leirin alkua. Kun tehtävät on kerätty kaavakkeeseen, oppilas toimittaa sen luokanvalvojalle hyväksyttäväksi. Oppilaalta tulee olla läksyt kerättynä ja allekirjoitettuna viimeistään leiriä edeltävän viikon keskiviikkona.

 • Opiskelutilat

  Opiskelu toteutetaan Ounasvaaran lukion tai Lapin Urheiluopiston tiloissa, jossa oppilaat toimivat pääosin itsenäisesti. Organisaation puolesta on järjestetty valvonta opiskelurauhan takaamiseksi sekä kahdessa tilassa on myös opetushenkilökuntaa auttamassa tukea tarvitsevia oppilaita. Valvonnasta vastaavat vastuuhenkilön lisäksi muut yläkoululeiritystoiminnan nimeämät henkilöt.

 • Vapaan anominen

  Mikäli oppilaan vapaan anomisessa ja läksyjen keräämisessä on puutteita, on koululla oikeus evätä oppilaan pääsy leirille. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että syyskuun leirien osalta näitä käytäntöjä vielä harjoitellaan, joten varsinkin 7. luokkalaiset tarvitsevat koulun ja kodin tukea.

 • Poissaolot

  Oppilaan tulee anoa vapautusta koulutyöstä leiriviikkoa varten vähintään kaksi viikkoa ennen leirin alkua. Tässä voi olla koulu- tai kuntakohtaisia eroja.

 • Kokeiden suorittaminen leirin aikana

  Oppilas voi suorittaa leiriviikkojen aikana kokeita, mikäli koulu katsoo sen välttämättömäksi. Opettajan vastuulla on toimittaa koe sähköpostitse tarkkoine ohjeistuksineen viimeistään leiriä edeltävän viikon perjantaina. Opettajan tulee myös valmistaa urheilija etukäteen siihen, mitä hän tarvitsee kokeen tekemiseksi.

  Koe toimitetaan osoitteeseen terhi-maria.makikyro@santasport.fi. Suoritetut kokeet lähetetään skannattuina sähköpostitse takaisin postin lähettäneelle opettajalle kuluvan leiriviikon aikana.

 • TET-harjoittelu

  Urheilijan on mahdollista suorittaa TET-harjoitteluaan urheiluakatemiassa yläkouluviikkojen aikana, mikäli harjoitteluviikko osuu samalle ajankohdalle oman leiriviikon kanssa. Harjoittelu koostuu valmentajien työn seuraamisesta ja valmennustyöhön liittyvistä tehtävistä sekä erilaisista itseopiskelutehtävistä, joiden tavoitteena on luoda urheilijalle kuvaa liikunnan ja urheilun alan monipuolisista työtehtävistä. Urheilija voi kysyä TET –harjoittelupaikkaa omalta lajivalmentajaltaan.

 • Rovaniemen alueen yhdysopettajat

  Rovaniemeläisiltä kouluilta on valittu erilliset yhdysopettajat, jotta varmistamme saumattoman yhteistyön ja tiedon kulun urheiluakatemian ja koulujen välillä. Yhdysopettajan tehtävänä onkin toimia linkkinä ja tiedon jakajana koulun muihin opettajiin päin sekä välittää kouluilta tietoa akatemialle. Vastuu kuitenkin opiskelijoiden koulumenestyksen seuraamisesta on jokaisen luokan luokanvalvojalla. Akatemiassa urheilijan kokonaisuudesta vastaa kunkin lajiryhmän vastuuvalmentaja, joka on velvollinen pitämään huolta, ettei urheilijan koulumenestyksessä tapahdu notkahduksia.

  Nimetyt yhdysopettajat:

  • Korkalovaara – Kristoffer Nyman
  • Napapiiri – Markku Pekkala
  • Rantavitikka – Juha Kantola
  • Ounasvaara – Mikko Niininen
  • Muurola – Päivi Palovaara
  • Harjoituskoulu & Ounasjoki – Hanna Pötsönen
  • Ounasrinne – Iiro Kylmänen

Lisätiedot


Terhi-Maria Aurala

Yläkoulukoordinaattori

terhi-maria.aurala@santasport.fi

Puh. +358 40 565 3089


Jaa sivu eteenpäin