Hakeminen urheiluakatemiaan

Hakeminen kaudelle 2020-2021

Urheilijoiden hakeminen Lapin urheiluakatemiaan tapahtuu oppilaitosten ja opiskelupaikan varmistamisen kautta. Lisätietoa hakemisesta saat yläkoulusi opinto-ohjaajalta, akatemiassa mukana olevien oppilaitosten yhteyshenkilöiltä sekä Lapin urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattorilta.

Tämä haku koskee 2. asteen ja huippuvaiheen (korkea-aste) opiskelijoita. Yläkoululeirityksen haku löytyy kohdasta yläkoululeiritys.

Hakeminen kaudelle 2020-2021

Urheilijoiden hakeminen Lapin urheiluakatemiaan tapahtuu oppilaitosten ja opiskelupaikan varmistamisen kautta. Alla olevista kohdista käy ilmi tarkempi oppilaitoskohtainen menettely hakemiseen liittyen. Lisätietoa hakemisesta saat yläkoulusi opinto-ohjaajalta, akatemiassa mukana olevien oppilaitosten yhteyshenkilöiltä sekä Lapin urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattorilta.

Haun yhteydessä on palautettava urheilijatietolomake (linkit alla olevissa teksteissä).
Lajikohtaiset valintakokeet järjestetään lajikohtaisen aikataulun mukaan huhtikuun – toukokuun 2020 aikana. Lisätietoja akatemian huippu-urheilukoordinaattorilta.

Toisen asteen oppilaitokset Lapin urheiluakatemiassa

 • Ounasvaaran urheilulukio

  Yhteishaku on 18.2.-10.3.2020.

  Samalla palautetaan lukiolle Urheiluoppilaitosten hakulomake 2020, peruskoulun viimeisin välitodistus sekä ainevalintakortti. Lukio toimittaa tarvittavat tiedot Lapin urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattorille.

  Akatemiavalinnoissa huomioidaan opiskelumenestys, lajiliittopisteytys sekä pääsykokeiden soveltuvuuskokeet (lajitoiminta, urheilullisuus sekä haastattelut).

  Keväällä 2020 urheilulukioon valitut saavat henkilökohtaisesti tiedon akatemiavalinnasta.

 • Lapin koulutuskeskus REDU

  Yhteishaku on 18.2.-10.3.2020.

  Samalla palautetaan Urheiluoppilaitosten hakulomake 2020.

  Urheilijatietolomakkeet toimitetaan viimeistään 10.3.2020 Lapin urheiluakatemian ammatillisten oppilaitosten yhteysopettajalle: Sari Bergman-Hartikainen, Lapin urheiluopisto, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi tai skannattuna sähköpostiin sari.bergman-hartikainen@santasport.fi

  Jatkuvassa haussa ammatillisiin oppilaitoksiin hakevat toimittavat urheilijatietolomakkeen suoraan Lapin urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattorille. Hakemukset huomioidaan tapauskohtaisesti hakuaikataulun mukaan. Lajikohtaiset valintakokeet erillisen aikataulun mukaan.

  Akatemiavalinnoissa huomioidaan opiskelumenestys, lajiliittopisteytys sekä pääsykokeiden soveltuvuuskokeet (lajitoiminta, urheilullisuus sekä haastattelut).

  Keväällä 2020 ammatilliseen koulutukseen valitut saavat henkilökohtaisesti tiedon akatemiavalinnasta.

 • Lapin Urheiluopisto

  Yhteishaku on 18.2.-10.3.2020.

  Samalla palautetaan Urheiluoppilaitosten hakulomake 2020.

  Urheilijatietolomakkeet toimitetaan viimeistään 10.3.2020 Lapin urheiluakatemian ammatillisten oppilaitosten yhteysopettajalle: Sari Bergman-Hartikainen, Lapin urheiluopisto, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi tai skannattuna sähköpostiin sari.bergman-hartikainen@santasport.fi

  Jatkuvassa haussa ammatillisiin oppilaitoksiin hakevat toimittavat urheilijatietolomakkeen suoraan Lapin urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattorille. Hakemukset huomioidaan tapauskohtaisesti hakuaikataulun mukaan. Lajikohtaiset valintakokeet erillisen aikataulun mukaan.

  Akatemiavalinnoissa huomioidaan opiskelumenestys, lajiliittopisteytys sekä pääsykokeiden soveltuvuuskokeet (lajitoiminta, urheilullisuus sekä haastattelut).

  Keväällä 2020 ammatilliseen koulutukseen valitut saavat henkilökohtaisesti tiedon akatemiavalinnasta.

 • Hakuprosessi 2020 - Ammatilliset oppilaitokset

  Ammatillisten urheiluoppilaitosten hakuprosessi jakautuu kahteen osaan: opiskelupaikan hakuun ja urheilijastatuksen hakuun.

  Opiskelupaikkaa voi hakea eri tavoin ja eri aikoina. Urheilijastatuksen voi saada opiskelupaikan varmistuttua.

  Urheilijastatuksesta päätettäessä lähtökohtana ovat hakijan lajiliittopisteet. Lisäksi päätökseen vaikuttavat oppilaitoskohtaisesti mahdollisesti järjestettävät testit tai haastattelut, joilla voidaan selvittää hakijan urheilullisen potentiaalin lisäksi motivaatiotekijöitä sekä soveltuvuutta urheiluoppilaitoksen toimintatapoihin.

  Perusasteen jälkeen opiskelupaikkaa hakevaa urheilijaa kehotetaan osallistumaan yhteishakuun. Rinnakkaisena tai vaihtoehtoisena mahdollisuutena on läpi vuoden toimiva jatkuva haku. Lisäksi oppilaitoksista voi aina tiedustella vapaita opiskelupaikkoja.

  A) HAKU YHTEISHAUN KAUTTA

  1. Ennen hakua on syytä varmistaa, että hakijan tavoittelemat ammatilliset perustutkinnot löytyvät ammatillisen urheiluoppilaitoksen koulutustarjonnasta ja sisältävät urheilijakoulutuksen mahdollisuuden.

  2. Hakija tekee toisen asteen yhteishaun normaalisti opintopolku.fi –sivustolla.

  3. Hakija tulostaa ”Urheiluoppilaitosten hakulomake 2020” –lomakkeen, täyttää itse sivun 1 ja toimittaa urheiluseuransa täytettäväksi sivun 2. Lomake löytyy myös oppilaitosten sivuilta sekä Olympiakomitean sivuilta.

  4. Hakijan vastuulla on toimittaa täytetty hakulomake oppilaitokseen hakuaikana. Osoitteet ja tarkemmat toimitusohjeet löytyvät oppilaitosten kotisivuilta. Urheiluansioista ei saa lisäpisteitä yhteishaussa, joten urheilijan kannattaa hakea sellaisiin perustutkintoihin, joihin edellytykset sisäänpääsyyn ovat olemassa.

  B) HAKU JATKUVAN HAUN KAUTTA

  Ammatilliset erityisen tehtävän urheiluoppilaitokset ohjeistavat erikseen mahdollisuuksista ja toimintatavoista jatkuvan haun kautta haettaviin opiskelupaikkoihin. Tietoa eri vaihtoehdoista saa oppilaitosten kotisivuilta ja yhteyshenkilöiltä.

  Myös jatkuvan haun yhteydessä tulee oppilaitokselle toimittaa täytetty ”Urheiluoppilaitosten hakulomake 2020” –lomake, ellei oppilaitoksen ohjeissa toisin mainita.

  C) MUITA HAKUMAHDOLLISUUKSIA

  Jos on saanut opiskelupaikan, mutta ei hakutilanteessa ole hakenut urheilijoiden ammatilliseen peruskoulutukseen, voi aina tiedustella oppilaitoksen urheilukoordinaattorilta mahdollisuuksia saada urheilijastatus kesken lukuvuoden.

  Jos on jäänyt kokonaan ilman opiskelupaikkaa, voi sitä lukuvuoden jokaisessa vaiheessa tiedustella oppilaitoksen yhteyshenkilöiltä.

 • Toisen asteen lajikohtaiset valintakokeet 2020

  Koronavirusepidemian vuoksi hakijoille järjestetään vain soveltuvuushaastattelut. Fyysisiä testejä ei tänä keväänä ole.

  Hakija saa oppilaitoksen harkinnan mukaan 0 – 5 oppilaitospistettä soveltuvuushaastattelun perusteella, jossa selvitetään hakijan urheilullista potentiaalia ja edellytyksiä urheilun sekä opiskelun yhdistämiseen juuri kyseisessä urheiluoppilaitoksessa.

  Soveltuvuushaastattelu suoritetaan etäyhteyksin. Jokainen hakija saa haastatteluun henkilökohtaisen kutsun postitse, jossa on ohjeet haastatteluun valmistautumisesta.

  Haastattelut suoritetaan 14.-30.4. välisenä aikana.

Korkea-asteen oppilaitokset Lapin urheiluakatemiassa

 • Lapin ammattikorkeakoulu

  Urheilijat hakevat oppilaitoksiin opiskelijoiksi korkea-asteen yhteishaussa keväällä 18.3.-1.4.2020.

  Kaudella 2019-2020 akatemiaan valitut korkea-asteen urheilijat ilmoittautuvat ilmoittautumisjärjestelmän kautta jatkaviksi. Ilmoittautumislinkki aukeaa kesäkuussa 2020.

  Akatemiastatus käsitellään vuosittain oppilaitoksen edustajan, akatemiakoordinaattorin ja urheilijan välillä. Ilmoittautumismenettelyllä päivitetään mukana olevat, yhteystiedot sekä urheilullinen tilanne ja tavoitteet tällä hetkellä.

  Uudet urheiluakatemiaan pyrkivät täyttävät erillisen hakulomakkeen ja palauttavat sen Lapin urheiluakatemiaan huippu-urheilukoordinaattorille viimeistään 9.8.2020 mennessä. Lapin urheiluakatemiaan hakeneille ilmoitetaan valinnoista ja jatkotoimenpiteistä viikolla 34.

  Lapin urheiluakatemian valintaperusteina korkea-asteilla painottuu urheilullinen menestys omassa lajissa, sarjataso sekä harjoittelun ja kilpailemisen tavoitteellisuus. Valinnat tekee akatemian huippu-urheilukoordinaattori yhteistyössä oppilaitoksen, lajivalmentajan ja lajiliiton kanssa.

 • Lapin yliopisto

  Urheilijat hakevat opiskelijaksi yliopistoon yhteishaussa keväällä 18.3.-1.4.2020.

  Kaudella 2019-2020 akatemiaan valitut korkea-asteen urheilijat ilmoittautuvat ilmoittautumisjärjestelmän kautta jatkaviksi. Ilmoittautumislinkki aukeaa kesäkuussa 2020.

  Akatemiastatus käsitellään vuosittain oppilaitoksen edustajan, akatemiakoordinaattorin ja urheilijan välillä. Ilmoittautumismenettelyllä päivitetään mukana olevat, yhteystiedot sekä urheilullinen tilanne ja tavoitteet tällä hetkellä.

  Uudet urheiluakatemiaan pyrkivät täyttävät erillisen hakulomakkeen ja palauttavat sen Lapin urheiluakatemiaan huippu-urheilukoordinaattorille viimeistään 9.8.2020 mennessä. Lapin urheiluakatemiaan hakeneille ilmoitetaan valinnoista ja jatkotoimenpiteistä viikolla 34.

  Lapin urheiluakatemian valintaperusteina korkea-asteilla painottuu urheilullinen menestys omassa lajissa, sarjataso sekä harjoittelun ja kilpailemisen tavoitteellisuus. Valinnat tekee akatemian huippu-urheilukoordinaattori yhteistyössä oppilaitoksen, lajivalmentajan ja lajiliiton kanssa.

Varusmiehenä Lapin urheiluakatemiassa

 • Jääkäriprikaati

  Jääkäriprikaatin kautta urheiluakatemiaan hakeutuminen tapahtuu palvelukseen astuttua erillisellä liikuntakasvatusupseerilta saatavalla hakulomakkeella.

  Lisätietoja on saatavilla Jääkäriprikaatin (Rovaniemi) liikuntakasvatusupseerilta sekä akatemian huippu-urheilukoordinaattorilta.

  Akatemian valintaperusteina Jääkäriprikaatissa painottuu urheilullinen menestys omassa lajissa, sarjataso sekä harjoittelun ja kilpailemisen tavoitteellisuus. Valinnat tekee akatemian huippu-urheilukoordinaattori yhteistyössä varuskunnan liikuntakasvatusupseerin, lajivalmentajan ja lajiliiton kanssa.

Lisätiedot


Reijo Jylhä

Huippu-urheilukoordinaattori

reijo.jylha@santasport.fi

Puh. +358 40 168 0553


Jaa sivu eteenpäin