Hakeminen urheiluakatemiaan

Ilmoittautuminen kaudelle 2019-2020

Urheilijoiden hakeminen Lapin urheiluakatemiaan tapahtuu oppilaitosten ja opiskelupaikan varmistamisen kautta. Lisätietoa hakemisesta saat yläkoulusi opinto-ohjaajalta, akatemiassa mukana olevien oppilaitosten yhteyshenkilöiltä (kts. kohta yhteystiedot) sekä Lapin urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattorilta.

Tämä ilmoittautuminen koskee 2. asteen ja huippuvaiheen (korkea-aste) opiskelijoita. Yläkoululeirityksen haku löytyy kohdasta yläkoululeiritys.

Hakeminen kaudelle 2019-2020

Urheilijoiden hakeminen Lapin urheiluakatemiaan tapahtuu oppilaitosten ja opiskelupaikan varmistamisen kautta. Alla olevista kohdista käy ilmi tarkempi oppilaitoskohtainen menettely hakemiseen liittyen. Lisätietoa hakemisesta saat yläkoulusi opinto-ohjaajalta, akatemiassa mukana olevien oppilaitosten yhteyshenkilöiltä (kts. kohta yhteystiedot) sekä Lapin urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattorilta.

Haun yhteydessä palautettava urheilijatietolomake (linkit alla olevissa teksteissä).
Lajikohtaiset valintakokeet järjestetään lajikohtaisen aikataulun mukaan huhtikuun – toukokuun 2019 aikana. Tarkemmat aikataulut informoidaan näillä sivuilla kevään 2019 aikana. Lisätietoja akatemian huippu-urheilukoordinaattorilta.

Toisen asteen oppilaitokset Lapin urheiluakatemiassa

 • Ounasvaaran urheilulukio

  Yhteishaku on 19.2.-12.3.2019.

  Samalla palautetaan lukiolle Urheiluoppilaitosten hakulomake 2019.pdf, peruskoulun viimeisin välitodistus sekä ainevalintakortti. Lukio toimittaa tarvittavat tiedot Lapin urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattorille.

  Akatemiavalinnoissa huomioidaan opiskelumenestys, lajiliittopisteytys sekä pääsykokeiden soveltuvuuskokeet (lajitoiminta, urheilullisuus sekä haastattelut).

  Keväällä 2019 urheilulukioon valitut ovat saaneet henkilökohtaisesti tiedon akatemiavalinnasta.

 • Lapin koulutuskeskus REDU

  Yhteishaku on 19.2.-12.3.2019.

  Samalla palautetaan Urheiluoppilaitosten hakulomake 2019 (1).pdf.

  Urheilijatietolomakkeet toimitetaan viimeistään 12.3.2019 Lapin urheiluakatemian ammatillisten oppilaitosten yhteysopettajalle: Sari Bergman-Hartikainen, Lapin urheiluopisto, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi tai skannattuna sähköpostiin sari.bergman-hartikainen@santasport.fi

  Jatkuvassa haussa ammatillisiin oppilaitoksiin hakevat toimittavat urheilijatietolomakkeen suoraan Lapin urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattorille. Hakemukset huomioidaan tapauskohtaisesti hakuaikataulun mukaan. Lajikohtaiset valintakokeet erillisen aikataulun mukaan.

  Akatemiavalinnoissa huomioidaan opiskelumenestys, lajiliittopisteytys sekä pääsykokeiden soveltuvuuskokeet (lajitoiminta, urheilullisuus sekä haastattelut).

  Keväällä 2019 ammatilliseen koulutukseen valitut ovat saaneet henkilökohtaisesti tiedon akatemiavalinnasta.

 • Lapin Urheiluopisto

  Yhteishaku on 19.2.-12.3.2019.

  Samalla palautetaan Urheiluoppilaitosten hakulomake 2019 (1).pdf.

  Urheilijatietolomakkeet toimitetaan viimeistään 12.3.2019 Lapin urheiluakatemian ammatillisten oppilaitosten yhteysopettajalle: Sari Bergman-Hartikainen, Lapin urheiluopisto, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi tai skannattuna sähköpostiin sari.bergman-hartikainen@santasport.fi

  Jatkuvassa haussa ammatillisiin oppilaitoksiin hakevat toimittavat urheilijatietolomakkeen suoraan Lapin urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattorille. Hakemukset huomioidaan tapauskohtaisesti hakuaikataulun mukaan. Lajikohtaiset valintakokeet erillisen aikataulun mukaan.

  Akatemiavalinnoissa huomioidaan opiskelumenestys, lajiliittopisteytys sekä pääsykokeiden soveltuvuuskokeet (lajitoiminta, urheilullisuus sekä haastattelut).

  Keväällä 2019 ammatilliseen koulutukseen valitut ovat saaneet henkilökohtaisesti tiedon akatemiavalinnasta.

 • Hakuprosessi 2019 - Ammatilliset oppilaitokset

  Ammatillisten urheiluoppilaitosten hakuprosessi jakautuu kahteen osaan: opiskelupaikan hakuun ja urheilijastatuksen hakuun.

  Opiskelupaikkaa voi hakea eri tavoin ja eri aikoina. Urheilijastatuksen voi saada opiskelupaikan varmistuttua.

  Urheilijastatuksesta päätettäessä lähtökohtana ovat hakijan lajiliittopisteet. Lisäksi päätökseen vaikuttavat oppilaitoskohtaisesti mahdollisesti järjestettävät testit tai haastattelut, joilla voidaan selvittää hakijan urheilullisen potentiaalin lisäksi motivaatiotekijöitä sekä soveltuvuutta urheiluoppilaitoksen toimintatapoihin.

  Perusasteen jälkeen opiskelupaikkaa hakevaa urheilijaa kehotetaan osallistumaan yhteishakuun. Rinnakkaisena tai vaihtoehtoisena mahdollisuutena on läpi vuoden toimiva jatkuva haku. Lisäksi oppilaitoksista voi aina tiedustella vapaita opiskelupaikkoja.

  A) HAKU YHTEISHAUN KAUTTA

  1. Ennen hakua on syytä varmistaa, että hakijan tavoittelemat ammatilliset perustutkinnot löytyvät ammatillisen urheiluoppilaitoksen koulutustarjonnasta ja sisältävät urheilijakoulutuksen mahdollisuuden.

  2. Hakija tekee toisen asteen yhteishaun normaalisti opintopolku.fi –sivustolla.

  3. Hakija tulostaa ”Urheiluoppilaitosten hakulomake 2019 (1).pdf” –lomakkeen, täyttää itse sivun 1 ja toimittaa urheiluseuransa täytettäväksi sivun 2. Lomake löytyy myös oppilaitosten sivuilta sekä Olympiakomitean sivuilta.

  4. Hakijan vastuulla on toimittaa täytetty hakulomake oppilaitokseen hakuaikana. Osoitteet ja tarkemmat toimitusohjeet löytyvät oppilaitosten kotisivuilta. Urheiluansioista ei saa lisäpisteitä yhteishaussa, joten urheilijan kannattaa hakea sellaisiin perustutkintoihin, joihin edellytykset sisäänpääsyyn ovat olemassa.

  B) HAKU JATKUVAN HAUN KAUTTA

  Ammatilliset erityisen tehtävän urheiluoppilaitokset ohjeistavat erikseen mahdollisuuksista ja toimintatavoista jatkuvan haun kautta haettaviin opiskelupaikkoihin. Tietoa eri vaihtoehdoista saa oppilaitosten kotisivuilta ja yhteyshenkilöiltä.

  Myös jatkuvan haun yhteydessä tulee oppilaitokselle toimittaa täytetty ”Urheiluoppilaitosten hakulomake 2019 (1).pdf” –lomake, ellei oppilaitoksen ohjeissa toisin mainita.

  C) MUITA HAKUMAHDOLLISUUKSIA

  Jos on saanut opiskelupaikan, mutta ei hakutilanteessa ole hakenut urheilijoiden ammatilliseen peruskoulutukseen, voi aina tiedustella oppilaitoksen urheilukoordinaattorilta mahdollisuuksia saada urheilijastatus kesken lukuvuoden.

  Jos on jäänyt kokonaan ilman opiskelupaikkaa, voi sitä lukuvuoden jokaisessa vaiheessa tiedustella oppilaitoksen yhteyshenkilöiltä.

 • Toisen asteen lajikohtaiset valintakoepäivät 2020

  Valintakoepäivämäärät täydentyvät alkuvuoden 2020 aikana.

  xx.xx.2020  Jalkapallo (tytöt & pojat)

  xx.xx.2020  Jääkiekko

  xx.xx.2020  Uinti

  xx.xx.2020  Maastohiihto ja ampumahiihto

  xx.xx.2020  Lentopallo

  xx.xx.2020  Yleisurheilu ja suunnistus

  xx.xx.2020  Yleisvalmennusryhmä (muut lajit)

  Alppihiihto oman Levi Snow Sport Academyn yhteisen testipäivän mukaan.

  Varapäivät sovitaan lajeittain.

  Hakijoiden haastattelut valintakoepäivänä tai erillisen myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaan.

Korkea-asteen oppilaitokset Lapin urheiluakatemiassa

 • Lapin ammattikorkeakoulu

  Urheilijat hakevat oppilaitoksiin opiskelijoiksi korkea-asteen yhteishaussa keväällä 20.3.-3.4.2019.

  Kaudella 2018-2019 akatemiaan valitut korkea-asteen urheilijat ilmoittautuvat ilmoittautumisjärjestelmän kautta jatkaviksi. Ilmoittautumislinkki aukeaa kesäkuussa 2019.

  Akatemiastatus käsitellään vuosittain oppilaitoksen edustajan, akatemiakoordinaattorin ja urheilijan välillä. Ilmoittautumismenettelyllä päivitetään mukana olevat, yhteystiedot sekä urheilullinen tilanne ja tavoitteet tällä hetkellä.

  Uudet urheiluakatemiaan pyrkivät täyttävät erillisen hakulomakkeen ja palauttavat sen Lapin urheiluakatemiaan huippu-urheilukoordinaattorille viimeistään 8.8.2019 mennessä. Lapin urheiluakatemiaan hakeneille ilmoitetaan valinnoista ja jatkotoimenpiteistä viikolla 34.

  Lapin urheiluakatemian valintaperusteina korkea-asteilla painottuu urheilullinen menestys omassa lajissa, sarjataso sekä harjoittelun ja kilpailemisen tavoitteellisuus. Valinnat tekee akatemian huippu-urheilukoordinaattori yhteistyössä oppilaitoksen, lajivalmentajan ja lajiliiton kanssa.

 • Lapin yliopisto

  Urheilijat hakevat opiskelijaksi yliopistoon yhteishaussa keväällä 20.3.-3.4.2019.

  Kaudella 2018-2019 akatemiaan valitut korkea-asteen urheilijat ilmoittautuvat ilmoittautumisjärjestelmän kautta jatkaviksi. Ilmoittautumislinkki aukeaa kesäkuussa 2019.

  Akatemiastatus käsitellään vuosittain oppilaitoksen edustajan, akatemiakoordinaattorin ja urheilijan välillä. Ilmoittautumismenettelyllä päivitetään mukana olevat, yhteystiedot sekä urheilullinen tilanne ja tavoitteet tällä hetkellä.

  Uudet urheiluakatemiaan pyrkivät täyttävät erillisen hakulomakkeen ja palauttavat sen Lapin urheiluakatemiaan huippu-urheilukoordinaattorille 8.8.2019 mennessä. Lapin urheiluakatemiaan hakeneille ilmoitetaan valinnoista ja jatkotoimenpiteistä viikolla 34.

  Lapin urheiluakatemian valintaperusteina korkea-asteilla painottuu urheilullinen menestys omassa lajissa, sarjataso sekä harjoittelun ja kilpailemisen tavoitteellisuus. Valinnat tekee akatemian huippu-urheilukoordinaattori yhteistyössä oppilaitoksen, lajivalmentajan ja lajiliiton kanssa.

Jääkäriprikaati Lapin urheiluakatemiassa

Jääkäriprikaatin kautta akatemiaan hakeutuminen tapahtuu palvelukseen astuttua erillisellä liikuntakasvatusupseerilta saatavalla hakulomakkeella.

Lisätietoja on saatavilla Jääkäriprikaatin (Rovaniemi) liikuntakasvatusupseerilta sekä akatemian huippu-urheilukoordinaattorilta.

Akatemian valintaperusteina Jääkäriprikaatissa painottuu urheilullinen menestys omassa lajissa, sarjataso sekä harjoittelun ja kilpailemisen tavoitteellisuus. Valinnat tekee akatemian huippu-urheilukoordinaattori yhteistyössä varuskunnan liikuntakasvatusupseerin, lajivalmentajan ja lajiliiton kanssa.

ilmoittaudu

Jos olet jatkava akatemiaurheilija tai sinut on valittu uutena akatemiaurheilijana mukaan toimintaan, niin täytä sähköinen ilmoittautumislomake.

ilmoittautumislomake

Lisätiedot


Reijo Jylhä

Huippu-urheilukoordinaattori

reijo.jylha@santasport.fi

Puh. +358 40 168 0553


Jaa sivu eteenpäin