Yläkoululeiritys

Tukea urheilijaksi kasvamiseen

Yläkouluvaihe on tärkeä osa urheilijan polkua ja kasvua urheilijaksi. Lapin urheiluakatemia järjestää yläkouluikäisille urheilijoille vuoden aikana viisi leiriä, joiden pääasiallisena sisältönä on urheilijaksi kasvaminen. Tavoitteena on rakentaa urheilijan kannalta toimiva arkirutiini, jossa harjoittelu, ravinto ja lepo yhdistyvät sujuvasti muihin elämän osa-alueisiin. Kyseessä on Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman koordinoima valtakunnallinen urheiluyläkoulutoiminta.

Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä

Urheilijan polulla nuoruus- ja valintavaiheessa lapsuusvaiheen laatutekijöistä kehittyy huippuvaiheen mahdollistavia menestystekijöitä; innostus kasvaa intohimoksi, monipuolisista liikuntataidoista jalostuvat vahvat lajitaidot, hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi ja urheilulliset elämäntavat luovat edellytykset terveeksi urheilijaksi kasvulle. Kaiken lähtökohtana ovat urheilun reilun pelin eettiset periaatteet. Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä mm. ajankäytöllisesti.

Lyhyesti

  • 365 yläkouluikäistä urheilijaa
  • 12 lajiryhmää ja yleisvalmennusryhmä
  • 23 leiriviikkoa + 7 räätälöityä leiriä kaudella 2019-2020
  • Jokaiselle urheilijalle 5 leiriä lukuvuoden aikana

Yläkoululeirityksen tavoitteet

Urheilijaksi kasvaminen

Nuoren urheilijan itsetunnon kasvattaminen ja vastuun ottaminen omasta tekemisestä

Monipuoliset liikuntataidot

Motoristen perustaitojen hyvä hallinta, taitava ja monipuolinen liikkuminen ja vahvat lajin perustaidot

Tukiverkosto

Kodin, koulun, seuran ja akatemian yhteistyö, vanhemmille tietoa ja taitoa nuoren urheilijan tukemiseen

Opiskelutaidot

Oppimistaitojen kehittäminen ja opiskeluasioiden huolellinen hoitaminen

Hakeminen

Haku yläkoulukaudelle 2020-2021 on nyt käynnissä. Jos haluat olla osana noin 400 urheilijan joukkoa, joka tavoittelee kehittymistä urheilijan polun alkuvaiheessa, hae rohkeasti mukaan torstaihin 30.4. mennessä!

Lukuvuosi 2019-2020

Leirimallissa urheiluopisto tarjoaa urheilijoille leirityskokonaisuuden, jonka tarkoitus on antaa eväitä arkeen leirien välisenä aikana. Lapin urheiluakatemian yläkoululeirejä tulee olemaan lukuvuoden 2019-2020 aikana noin 30 kpl. Leireille ilmoittaudutaan aina koko lukuvuodeksi kerrallaan, mutta poissaolot ovat mahdollisia ennakkoilmoituksella. Pidätämme oikeuden mahdollisiin leirimuutoksiin.

Opiskelu leirien aikana

Valtakunnallisen yläkoululeirityksen tavoitteena on opettaa urheilijat itsenäisiksi ja vastuullisiksi myös opiskelujen hoitamisen suhteen. Heille järjestetään valmennusta elämäntaitojen opiskelemisessa ja muissa elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Näillä halutaan valmistaa nuoria mahdollisiin toisen asteen opintoihin ja urheiluakatemiatoimintaan.

Lajiryhmät

Yläkoululeiritystoiminnassa on tällä hetkellä 12 eri lajiryhmää, joissa urheilijat saavat oman lajinsa valmennusta yhden kerran päivässä. Lisäksi on yksi yleisvalmennusryhmä, jossa myös ilman omaa lajiryhmää olevat urheilijat saavat valmennusta. Lajivalmennuksen lisäksi urheilijat saavat monipuolista taito-ja fysiikkavalmennusta.