Yläkoululeiritys

Tukea urheilijaksi kasvamiseen

Yläkoululeirityksen tavoitteena on edistää urheilevan nuoren kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Yläkoulutoiminta on osa suomalaisen urheilun kaksoisuramallia ja sitä koordinoi Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma.

Suomen monipuolisin leiritys löytyy Lapista

Lapin urheiluakatemia yhdessä Santasport Lapin Urheiluopiston kanssa on yksi valtakunnallisen yläkoululeirityksen järjestäjistä. Pohjoinen sijaintimme mahdollistaa erityisesti talvilajien harjoittamisen olosuhteissa, joita ei välttämättä muualla Suomessa ole tarjota. Lajivalikoimaltaan olemmekin Suomen monipuolisin yläkoululeirityksen järjestäjä, sillä leirityksessä on mukana edustajia noin 20 eri lajista.

Yläkoululeiritykseen?

 • Kenelle yläkoululeiritys soveltuu?

  Kokonaisvaltaista tukea urheilijaksi kasvamiseen

  Yläkoululeirityksessä koulunkäynti ja harjoittelu yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi leiriolosuhteissa ja annetaan eväät parempaan arjen hallintaan myös leirien välisinä aikoina.

  Lajivalmentautumisen rinnalla tämä tarkoittaa monipuolisten taito- ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelua, urheilijoiden elämäntaitojen, kuten ravitsemuksen, psyykkisten taitojen ja urheilijan terveyteen liittyvien taitojen kerryttämistä sekä tuen tarjoamista urheilijan kaksoisuraan ja opiskelutaitoihin.

  Yläkoululeiritys tehostaa arkiharjoittelua kokonaiskuormitus huomioiden. Leiritys on erityisen soveltuva nuorille, joiden laji vaatii erityiset olosuhteet, sekä oppilaille, joiden koulut eivät kuulu urheiluakatemiaverkostoon.

  Lajeissa, joissa lajiliitto on keskittänyt toisen asteen valmennuksen valmennuskeskusympäristöön, yläkoululeiritys tarjoaa nuorelle mahdollisuuden tutustua ja totuttautua jo etukäteen mahdolliseen tulevaan opiskelu- ja valmentautumisympäristöönsä.

 • Leirityksen tavoitteet ja toimintamalli

  Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä

  Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutyön tavoitteena on, että urheilusta innostunut nuori saa hyvät valmiudet ja edellytykset urheilijan uralle sekä toisen asteen opintoihin. Tätä ajattelutapaa kutsutaan kaksoisuraksi. Suomalainen kaksoisura alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu-uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään.

  Urheilijan polulla nuoruus- ja valintavaiheessa lapsuusvaiheen laatutekijöistä kehittyy huippuvaiheen mahdollistavia menestystekijöitä; innostus kasvaa intohimoksi, monipuolisista liikuntataidoista jalostuvat vahvat lajitaidot, hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi ja urheilulliset elämäntavat luovat edellytykset terveeksi urheilijaksi kasvulle. Toiminnan lähtökohtana ovat urheilun reilun pelin eettiset periaatteet.

  1. Urheilijaksi kasvaminen
  2. Monipuoliset liikuntataidot
  3. Tukiverkoston vahvistaminen
  4. Opiskelutaitojen kehittäminen
  Valtakunnallisen yläkoululeirityksen toimintamalli

  Yläkoululeiritys on läpi yläkouluvaiheen kulkeva leiritysprosessi, joka pitää sisällään 5 leiriä vuodessa sekä opastusta leirien väliseen aikaan. Leiriviikot ovat pääsääntöisesti kouluviikon mittaisia, maanantaista perjantaihin.

  Yläkoululeirityksessä noudatetaan valtakunnallisia urheilijaksi kasvamisen sisältöjä ja lajivalmennus tapahtuu lajin määrittelemien linjausten mukaisesti. Taito- ja fyysisten ominaisuuksien valmennuksessa noudatetaan Kasva urheilijaksi -yleisvalmennuksen linjauksia. Leirityksen sisältö on jaettu vuositasolla siten, että 1/3 leirityksestä on lajiharjoittelua, 1/3 taito- ja fyysistä ominaisuusharjoittelua ja 1/3 urheilijan elämäntaitoja. Leirien aikana koulunkäynnille ja läksyille on varattu vähintään 3 x 45 min / päivä.

  Nuoren urheilijan kaksoisuraa tuetaan tarjoamalla hänelle tietoa leirityksenjärjestäjän ja lajiliiton toimesta. Leiritykseen kuuluu mm. infokooste toisen asteen urheiluoppilaitoksista- ja järjestelmästä.

 • Kustannukset 2024-2025

  Päiväleiri: 260 €/leiri
  • Lounaat (ma-pe)
  • Välipalat 1 x pvä (ma-pe)
  • Päivälliset (ma-to)
  Täysihoitoleiri: 360 €/leiri
  • Hotellitasoinen majoitus (ma-pe)
  • Aamiaiset (ti-pe)
  • Lounaat (ma-pe)
  • Välipalat 1 x pvä (ma-pe)
  • Päivälliset (ma-to)
  • Iltapalat (ma-to)

  Mahdollinen lisäyö (su-ma) aamiaisella: 45€ / hlö

  Muut kustannukset

  Kaikille urheilijoille lisätään leirihintaan ensimmäisen leirin yhteydessä varustemaksu 25€ (sis. t-paidan ja työkirjan).

  Mahdollisuus kattaviin lisäpalveluihin fysioterapian ja terveyspalvelujen osalta.

 • Opiskelu leirien aikana

  Koulutehtävät

  Oppilas kerää aineenopettajilta leiriviikolla suoritettavat koulutehtävät erilliselle opiskelusuunnitelmakaavakkeelle. Valvottua opiskeluaikaa leireille on varattu tiistaista torstaihin yhteensä 7,5 tunnin ajan. Lisäksi perjantain lajikohtaista aikaa on mahdollisuus käyttää koulutehtävien loppuun saattamiseen.

  Huomioithan, että koulutehtävien asianmukainen hoitaminen on ehdoton edellytys olla mukana yläkoululeirityksessä.

  Oppilaat on ohjeistettu keräämään tehtävät hyvissä ajoin, vähintään viikkoa ennen leirin alkua. Kun tehtävät on kerätty kaavakkeeseen, oppilas toimittaa sen luokanvalvojalle hyväksyttäväksi. Oppilaalta tulee olla läksyt kerättynä ja allekirjoitettuna viimeistään leiriä edeltävän viikon keskiviikkona.

  Opiskelutilat

  Opiskelu toteutetaan Santasport Lapin Urheiluopiston tai sen vieressä sijaitsevan Ounasvaaran lukion tiloissa, joissa oppilaat toimivat pääosin itsenäisesti. Tiloissa on leirijärjestäjän puolesta valvontaa opiskelurauhan takaamiseksi sekä opetushenkilökuntaa auttamassa tukea tarvitsevia oppilaita.

  Vapaan anominen

  Oppilaan tulee anoa vapautusta koulutyöstä leiriviikkoa varten vähintään kaksi viikkoa ennen leirin alkua. Tässä voi olla koulu- tai kuntakohtaisia eroja.

  Mikäli oppilaan vapaan anomisessa ja läksyjen keräämisessä on puutteita, on koululla oikeus evätä oppilaan pääsy leirille. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että syksyn ensimmäisten leirien osalta näitä käytäntöjä vielä harjoitellaan, joten varsinkin 7. luokkalaiset tarvitsevat koulun ja kodin tukea.

  Kokeiden suorittaminen leirin aikana

  Oppilas voi suorittaa leiriviikon aikana kokeita, mikäli koulu katsoo sen välttämättömäksi. Opettajan vastuulla on toimittaa koe sähköpostitse tarkkoine ohjeistuksineen viimeistään leiriä edeltävän viikon perjantaina. Opettajan tulee myös valmistaa oppilas etukäteen siihen, mitä hän tarvitsee kokeen tekemiseksi.

  Koe toimitetaan osoitteeseen terhi-maria.aurala@santasport.fi. Suoritetut kokeet lähetetään skannattuina sähköpostitse takaisin kokeen lähettäneelle opettajalle kuluvan leiriviikon aikana.

  TET-harjoittelu

  Urheilijan on mahdollista suorittaa TET-harjoitteluja Lapin urheiluakatemiassa leiriviikkojen aikana, mikäli TET-viikko osuu samalle ajankohdalle oman leiriviikon kanssa.

  TET-harjoittelu koostuu valmentajien työn seuraamisesta, valmennustyöhön liittyvistä tehtävistä sekä erilaisista itseopiskelutehtävistä, joiden tavoitteena on luoda urheilijalle kuvaa liikunta- ja urheilualan monipuolisista työtehtävistä. Urheilija voi kysyä TET-harjoittelupaikkaa omalta lajivalmentajaltaan.

  Rovaniemen alueen yhdysopettajat

  Yhdysopettajien avulla varmistamme saumattoman yhteistyön ja tiedonkulun urheiluakatemian sekä koulujen välillä. Yhdysopettaja toimii linkkinä koulun muihin opettajiin sekä välittää kouluilta tietoa urheiluakatemialle.

  Vastuu koulumenestyksen seuraamisesta on kuitenkin oppilaiden omilla luokanvalvojilla. Leiriviikon aikana lajiryhmän vastuuvalmentaja on velvollinen pitämään huolta, ettei urheilijan koulumenestyksessä tapahdu notkahduksia.

  • Korkalovaara | Kristoffer Nyman
  • Napapiiri | Markku Pekkala
  • Rantavitikka | Juha Kantola
  • Ounasvaara | Mikko Niininen
  • Muurola | Päivi Palovaara
  • Harjoituskoulu & Ounasjoki | Hanna Pötsönen
  • Ounasrinne | Iiro Kylmänen

Lukuvuosi 2024-2025

 • Ryhmäjako

  Urheilijat on jaettu neljään perusleiriryhmään lajista ja iästä riippuen. Kaikki perusleirit ovat 5 vuorokauden mittaisia, ellei lajilla ole sovittuna omia räätälöityjä leirejä.

  Perusleiri A

  • Lentopallo 7.lk
  • Jääkiekko 8.-9.lk (pojat)
  • Judo 7.-9.lk
  Perusleiri B
  • Jalkapallo 8.-9.lk (pojat)
  • Lentopallo 8.-9.lk (tytöt)
  • Taitoluistelu 7.-9.lk
  • Maastohiihto 7.lk
  Perusleiri C
  • Lentopallo 8.-9.lk (pojat)
  • Jääkiekko 7.-9.lk (tytöt)
  • Jalkapallo 7.lk (pojat)
  • Cheerleading 7.-9.lk
  Perusleiri D
  • Jalkapallo 7.-9.lk (tytöt)
  • Jääkiekko 7.lk (pojat)
  • Maastohiihto 8.-9.lk
  Räätälöidyt leiritysmallit
  • RoKi U16 (jääkiekko)
  • Freeski/freeride/kumparelasku
  Lisäksi haussa olevat lajiryhmät
  • Maastopyöräily
 • Leiriajankohdat 2024-2025

  Leiriaikataulu lukuvuodelle 2024-2025. Aloitusleirejä lukuun ottamatta leiriviikot toteutetaan perusleiriryhmien mukaisesti.

  1. leirit
  • 10.-12.6.2024 Räätälöity RoKi U16
  • 22.-26.7.2024 Jääkiekko 7.lk (pojat), Jääkiekko (tytöt), Judo, Lentopallo 8.-9.lk, Jalkapallo 7.lk (pojat), Cheerleading
  • 29.7.-2.8.2024 Jääkiekko 8.-9.lk (pojat), Lentopallo 7.lk, Jalkapallo (tytöt), Jalkapallo 8.-9.lk (pojat), Taitoluistelu, Maastohiihto
  2. leirit
  • 4.8.-6.8.2024 Räätälöity RoKi U16
  • 19.-23.8.2024 Perusleiri A
  • 26.-30.8.2024 Perusleiri B
  • 16.-20.9.2024 Perusleiri C
  • 23.-27.9.2024 Perusleiri D
  • 13.-17.10.2024 Räätälöity Judo ROVANIEMI
  3. leirit
  • Viikko 42 Räätälöity RoKi U16
  • 7.-11.10.2024 Perusleiri A
  • 28.10.-1.11.2024 Perusleiri C
  • 4.-8.11.2024 Perusleiri B
  • 11.-15.11.2024 Perusleiri D
  • 9.-13.12.2024 Räätälöity judo PAJULAHTI
  4. leirit
  • Viikko 1 Räätälöity RoKi U16
  • 20.-24.1.2025 Perusleiri A
  • 27.-31.1.2025 Perusleiri B
  • 3.-7.2.2025 Perusleiri C
  • 10.-14.2.2025 Perusleiri D
  5. leirit
  • Viikko 10 Räätälöity RoKi U16
  • 17.-21.3.2025 Perusleiri A
  • 24.-28.3.2025 Perusleiri B
  • 31.3.-4.4.2025 Perusleiri D
  • 7.-11.4.2025 Perusleiri C

  *Pidätämme oikeudet muutoksiin. Avoinna olevat ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

 • Esimerkki päiväohjelmasta

  Malliesimerkki päivän ohjelmasta yläkoululeirillä
  • klo 7:00 Aamupala
  • klo 8:00 – 9:30 Fysiikka- tai lajiharjoitus/Opiskelu
  • klo 9:30 Omatoiminen välipala
  • klo 10:15 – 11:45 Opiskelu/Fysiikka- tai lajiharjoitus
  • klo 11:45 Lounas
  • klo 12:45 – 14:00 Opiskelu
  • klo 14:00 Välipala
  • klo 14:30 – 16:00 Fysiikka- tai lajiharjoitus/Kasva urheilijaksi -luento
  • klo 16:00 Omatoiminen välipala
  • klo 16:30 – 18:00 Kasva urheilijaksi -luento/Fysiikka- tai lajiharjoitus
  • klo 18:00 Päivällinen
  • klo 21:00 Iltapala

Lisätiedot


Terhi-Maria Aurala

Yläkoulukoordinaattori

terhi-maria.aurala@santasport.fi

Puh. +358 40 565 3089