Yläkoululeiritys

Tukea urheilijaksi kasvamiseen

Yläkouluvaihe on tärkeä osa urheilijaksi kasvua. Lapin urheiluakatemia järjestää 7.-9. luokkalaisille suunnattuja yläkoululeirejä, joiden tavoitteena on rakentaa urheilijan kannalta toimiva arkirutiini, jossa harjoittelu, ravinto ja lepo yhdistyvät sujuvasti muihin elämän osa-alueisiin. Leiritykset ovat Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman koordinoimaa valtakunnallista urheiluyläkoulutoimintaa.

Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä

Urheilijan polulla nuoruus- ja valintavaiheessa lapsuusvaiheen laatutekijöistä kehittyy huippuvaiheen mahdollistavia menestystekijöitä; innostus kasvaa intohimoksi, monipuolisista liikuntataidoista jalostuvat vahvat lajitaidot, hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi ja urheilulliset elämäntavat luovat edellytykset terveeksi urheilijaksi kasvulle. Kaiken lähtökohtana ovat urheilun reilun pelin eettiset periaatteet.

Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä mm. ajankäytöllisesti.

Yläkoululeirityksen tavoitteet

Urheilijaksi kasvaminen

Nuoren urheilijan itsetunnon kasvattaminen ja vastuun ottaminen omasta tekemisestä

Monipuoliset liikuntataidot

Motoristen perustaitojen hyvä hallinta, taitava ja monipuolinen liikkuminen ja vahvat lajin perustaidot

Tukiverkosto

Kodin, koulun, seuran ja akatemian yhteistyö, vanhemmille tietoa ja taitoa nuoren urheilijan tukemiseen

Opiskelutaidot

Oppimistaitojen kehittäminen ja opiskeluasioiden huolellinen hoitaminen

Hakeminen

Haku yläkoululeiritykseen lukuvuodelle 2021-2022 on päättynyt. Paikkoja on kuitenkin mahdollista tiedustella vielä lajivastaavien kautta.

Lukuvuosi 2021-2022

Leirimallissa Santasport tarjoaa urheilijoille leirityskokonaisuuden, jonka tarkoitus on antaa eväitä arkeen leirien välisenä aikana. Tältä sivulta löydät lukuvuoden 2021-2022 leiritysten ryhmäjaon, leirien ajankohdat sekä kustannukset.

Opiskelu leirien aikana

Valtakunnallisen yläkoululeirityksen tavoitteena on opettaa urheilijat itsenäisiksi ja vastuullisiksi myös opiskelujen hoitamisen suhteen. Urheilijoille järjestetään valmennusta elämäntaitojen opiskelemisessa ja muissa elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Näillä halutaan valmistaa nuoria mahdollisiin toisen asteen opintoihin ja urheiluakatemiatoimintaan.

Lajiryhmät

Yläkoululeiritystoiminnassa on tällä hetkellä 11 eri lajiryhmää, joissa urheilijat saavat oman lajinsa valmennusta kerran päivässä. Lajiryhmien ohella toimii yleisvalmennusryhmä, jossa myös ilman omaa lajiryhmää olevat urheilijat saavat valmennusta. Lajivalmennuksen lisäksi urheilijat saavat monipuolista taito- ja fysiikkavalmennusta.