Oppilaitokset

Lapin urheiluakatemiassa mukana olevat oppilaitokset

Lapin urheiluakatemiassa urheilijat opiskelevat paikallisissa oppilaitoksissa ja valmentautuvat urheiluakatemiassa. Akatemiaurheilijaksi voidaan hakeutua myös varusmiespalveluksen kautta. Tältä sivulta löydät lyhyet esittelyt jokaisesta mukana olevasta oppilaitoksesta.

Oppilaitokset

 • Santasport Lapin Urheiluopisto

  Santasport Lapin Urheiluopistolla on mahdollista suorittaa kolme toisen asteen ammatillista perustutkintoa, jotka avaavat laaja-alaisen ikkunan liikunnan ja vapaa-ajan ohjaustehtäviin.

  perustutkinnot

  Liikunnanohjauksen perustutkinto

  Liikunnanohjauksen perustutkinto opettaa suunnittelemaan ja toteuttamaan liikunnallisia kokonaisuuksia erilaisille kohderyhmille.

  Tanssialan perustutkinto

  Tanssialan perustutkinto valmistaa ammattitanssijaksi sekä muihin tanssin alan tehtäviin.

  Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

  Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto mahdollistaa työn esimerkiksi nuoristotiloissa, järjestöissä sekä erilaisissa projekteissa, joissa luodaan mahdollisuuksia harrastus- ja vapaa-aikatoiminnalle.

  Liikunnanohjauksen perustutkinto – urheillen ammattiin

  Huippu-urheiluun suuntaava opiskelumalli tarjoaa loistavan väylän tavoitteellisen urheilun ja ammatillisen koulutuksen yhdistämiseen Santasport Lapin Urheiluopistolla. Vahvasti urheilupainotteisella polulla kouluttaudutaan liikuntaneuvojaksi liikunnanohjauksen perustutkinnossa, mikä takaa mahdollisuudet ponnistaa eteenpäin myös koulutuksen puolella.

  Urheilu ja opiskelu on sisäoppilaitosmuotoista, jossa asuminen, ruokailut ja opiskelu ovat kiinteästi Santasport Lapin Urheiluopistolla.

  Katso huippu-urheilupolusta lisää täältä.

  Oppilaitoksen yhteyshenkilö

  Sari Bergman-Hartikainen
  +358 40 738 6855
  sari.bergman-hartikainen@santasport.fi

  Santasport Lapin Urheiluopiston sivut

 • Ounasvaaran urheilulukio

  Opetusministeriö on myöntänyt Ounasvaaran lukiolle urheilupainotteisen opetuksen erityisen koulutustehtävän. Oukku mahdollistaa nuorille urheilijoille opiskelun ja urheilun yhdistämisen hyvin.

  Omaan urheilulajiin panostava nuori voi suorittaa joustavasti yhdistäen lukio-opinnot ja kehittää itseään omassa lajissaan asettamiensa tavoitteiden mukaisesti.

  Ounasvaaran urheilulukio huolehtii Lapin perinteikkäistä ja vahvoista urheilulajeista sekä tarjoaa näissä lajeissa hyvät harrastusolosuhteet.

  Oppilaitoksen yhteyshenkilö

  Risto Kuoksa
  +358 16 322 2577
  risto.kuoksa@rovaniemi.fi

  Ounasvaaran urheilulukion sivut

 • Lapin koulutuskeskus REDU

  Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen oppilaitos. Sen toiminta-alueena on koko Lappi. Koulutuskeskuksella on toimintayksiköt Kemijärvellä, Keminmaassa, Kittilässä, Rovaniemellä ja Sodankylässä.

  Lapin koulutuskeskus REDUssa on mahdollista suorittaa toisen asteen ammatillisia perustutkintoja yhteensä seitsemältä eri alalta.

  Koulutusalat ja tutkinnot

  Kauppa ja hallinto
  Luonnontieteet
  Maa- ja metsätalousalat
  Palvelualat
  Tekniikan alat
  Terveys- ja hyvinvointialat
  Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

  Oppilaitoksen yhteyshenkilö

  Sari Bergman-Hartikainen
  +358 40 738 6855
  sari.bergman-hartikainen@santasport.fi

  Lapin koulutuskeskus REDUn sivut

 • Lapin AMK

  Lapin ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa korkeakouluopetusta, joka perustuu työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin. Lapin AMK:n toimintakampukset sijaitsevat Rovaniemellä, Kemissä sekä Torniossa.

  Lapin ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa kahdeksan eri koulutusalan korkeakouluopintoja.

  Koulutusalat ja tutkinnot

  Liiketalous ja tietojenkäsittely
  • Tradenomi (AMK), liiketalous, Rovaniemi ja Tornio
  • Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio
  Maa- ja metsätalous
  • Agrologi (AMK), Rovaniemi
  • Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi
  Matkailu
  • Restonomi (AMK), Rovaniemi
  Liikunta ja vapaa-aika
  • Liikunnanohjaaja (AMK), Rovaniemi
  Sosiaaliala
  • Sosionomi (AMK), Kemi
  Taiteet ja kulttuuri
  • Kuvataiteilija (AMK), Tornio
  Tekniikka, teollisuus ja rakentaminen
  • Insinööri (AMK), konetekniikka, Kemi
  • Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, Rovaniemi
  • Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rovaniemi
  • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, Kemi
  • Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, Rovaniemi
  • Rakennusmestari (AMK), Rovaniemi
  Terveys ja hyvinvointi
  • Fysioterapeutti (AMK), Rovaniemi
  • Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi ja Kemi
  • Terveydenhoitaja (AMK), Rovaniemi

  Oppilaitoksen yhteyshenkilöt

  Tiia Ahola
  +358 40 537 4624
  tiia.ahola@lapinamk.fi

  Lapin AMK:n sivut

 • Lapin yliopisto

  Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin tiede- ja taideyliopisto. Arktinen yliopisto kouluttaa tieteen ja taiteen osaajia aivan Napapiirin tuntumassa modernilla kampusalueella. Kansainvälisessä Lapin yliopistossa opiskelee noin 4300 opiskelijaa.

  Lapin yliopistossa on mahdollista suorittaa neljän eri koulutus- ja tieteenalan korkeakouluopintoja.

  Koulutus- ja tieteenalat

  Kasvatus- ja opetusala
  • Kasvatustiede
  • Aikuiskasvatustiede
  • Mediakasvatus
  • Luokanopettajakoulutus
  • Kestävyys- ja luontokasvatuspainotteinen luokanopettajakoulutus
  Oikeustieteellinen ala
  • Oikeusnotaari
  • Oikeustieteen maisteri
  Taideteollinen ala
  • Audiovisuaalinen mediakulttuuri
  • Graafinen suunnittelu
  • Kuvataidekasvatus
  • Muoti, tekstiilitaide ja materiaalitutkimus
  • Teollinen muotoilu
  • Kokemuksen muotoilu
  • Soveltava taide
  Yhteiskuntatieteellinen ala
  • Hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma
  • Matkailututkimuksen tutkinto-ohjelma
  • Politiikkatieteiden ja sosiologian tutkinto-ohjelma
  • Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

  Oppilaitoksen yhteyshenkilö

  Mikko Ojanaho
  +358 40 581 6446
  mikko.ojanaho@ulapland.fi

  Lapin yliopiston sivut

 • Jääkäriprikaati

  Jääkäriprikaati on arktiseen koulutukseen ja ilmatorjuntaan erikoistunut Puolustusvoimien pohjoisin joukko-osasto. Jääkäriprikaati toimii kahdella paikkakunnalla Sodankylässä ja Rovaniemellä.

  Jääkäriprikaatissa on mahdollista yhdistää varusmiespalvelus ja urheiluvalmentautuminen akatemiaurheilijana Lapin urheiluakatemiassa. Palvelus suoritetaan tällöin Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston yksikössä Rovaniemellä.

  Akatemian aamuharjoitusten ohella Rovaniemellä varusmiespalvelustaan suorittavalla urheilijalla on mahdollisuus harjoitella myös iltaisin paikallisissa urheiluseuroissa. Seuraharjoittelumahdollisuuksista kannattaa olla yhteydessä oman seurasi ja valmentajasi kanssa paikallisiin seuroihin. Yhteistyöseurat löydät Lapin urheiluakatemian nettisivujen lajisivuilta.

  Varuskunnan yhteyshenkilö

  Juho Autio
  +358 29 945 2809
  juho.autio@mil.fi

  Jääkäriprikaatin sivut