Oppilaitokset

Lapin urheiluakatemiassa mukana olevat oppilaitokset

Lapin urheiluakatemiassa urheilijat opiskelevat paikallisissa oppilaitoksissa ja valmentautuvat urheiluakatemiassa. Akatemiaurheilijaksi voidaan hakeutua myös varusmiespalveluksen kautta. Tältä sivulta löydät lyhyet esittelyt jokaisesta mukana olevasta oppilaitoksesta.

Oppilaitokset

 • Santasport Lapin Urheiluopisto

  Santasport Lapin Urheiluopistolla on mahdollista suorittaa kolme toisen asteen ammatillista perustutkintoa, jotka avaavat laaja-alaisen ikkunan liikunnan ja vapaa-ajan ohjaustehtäviin.

  perustutkinnot

  Liikunnanohjauksen perustutkinto

  Liikunnanohjauksen perustutkinto opettaa suunnittelemaan ja toteuttamaan liikunnallisia kokonaisuuksia erilaisille kohderyhmille.

  Tanssialan perustutkinto

  Tanssialan perustutkinto valmistaa ammattitanssijaksi sekä muihin tanssin alan tehtäviin.

  Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

  Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto mahdollistaa työn esimerkiksi nuoristotiloissa, järjestöissä sekä erilaisissa projekteissa, joissa luodaan mahdollisuuksia harrastus- ja vapaa-aikatoiminnalle.

  Liikunnanohjauksen perustutkinto – urheillen ammattiin

  Erillinen huippu-urheilumalli tarjoaa tavoitteellisen urheilun ja opiskelun yhdistämisen Santasportilla. Kohderyhmänä ovat aktiivisesti huipulle pyrkivät lentopallon, jalkapallon ja jääkiekon pelaajat. Opinnoissa yhdistyvät liikunnanohjauksen perustutkinto ja valmentautuminen urheiluakatemiassa. Valmentautumisessa ovat vahvasti mukana seurat ja lajiliitot, sekä jalkapallossa UEFA Elite Youth Academy -yhteistyö.

  Huippu-urheilumalliin hakeaksesi tarvitset suosituksen liitolta, seuralta tai valmentajalta.

  Urheilu ja opiskelu on sisäoppilaitosmuotoista: asuminen, ruokailut ja opiskelu ovat kiinteästi Santasport Lapin Urheiluopiston ympäristössä.

  Saat tavoitteellisesta urheilusta osaamista ja kerrytät opintojasi. Opiskelu on joustavaa valmentautumisen, harjoittelun ja kilpailutoiminnan ehdoilla. Huippu-urheilumalliin haetaan jatkuvassa haussa.

  Oppilaitoksen yhteyshenkilö

  Sari Bergman-Hartikainen

  +358 20 798 4228

  sari.bergman-hartikainen@santasport.fi

  Santasport Lapin Urheiluopiston sivut

 • Ounasvaaran urheilulukio

  Opetusministeriö on myöntänyt Ounasvaaran lukiolle urheilupainotteisen opetuksen erityisen koulutustehtävän. Oukku mahdollistaa nuorille urheilijoille opiskelun ja urheilun yhdistämisen hyvin.

  Omaan urheilulajiin panostava nuori voi suorittaa joustavasti yhdistäen lukio-opinnot ja kehittää itseään omassa lajissaan asettamiensa tavoitteiden mukaisesti.

  Ounasvaaran urheilulukio huolehtii Lapin perinteikkäistä ja vahvoista urheilulajeista sekä tarjoaa näissä lajeissa hyvät harrastusolosuhteet.

  Oppilaitoksen yhteyshenkilö

  Risto Kuoksa

  +358 16 322 2577

  risto.kuoksa@rovaniemi.fi

  Ounasvaaran urheilulukion sivut

 • Lapin koulutuskeskus REDU

  Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen oppilaitos. Sen toiminta-alueena on koko Lappi. Koulutuskeskuksella on toimintayksiköt Kemijärvellä, Keminmaassa, Kittilässä, Rovaniemellä ja Sodankylässä.

  Lapin koulutuskeskus REDUssa on mahdollista suorittaa seitsemän eri alan toisen asteen ammatillista perustutkintoa.

  Koulutusalat ja tutkinnot

  Kauppa ja hallinto

  Luonnontieteet

  Maa- ja metsätalousalat

  Palvelualat

  Tekniikan alat

  Terveys- ja hyvinvointialat

  Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

  Oppilaitoksen yhteyshenkilö

  Sari Bergman-Hartikainen

  +358 20 798 4228

  sari.bergman-hartikainen@santasport.fi

  Lapin koulutuskeskus REDUn sivut

 • Lapin AMK

  Lapin ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa korkeakouluopetusta, joka perustuu työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin. Lapin AMK:n toimintakampukset sijaitsevat Rovaniemellä, Kemissä sekä Torniossa.

  Lapin ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa kahdeksan eri koulutusalan korkeakouluopintoja.

  Koulutusalat ja tutkinnot

  Liiketalous ja tietojenkäsittely

  • Tradenomi (AMK), liiketalous, Rovaniemi ja Tornio
  • Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio

  Maa- ja metsätalous

  • Agrologi (AMK), Rovaniemi
  • Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi

  Matkailu

  • Restonomi (AMK), Rovaniemi

  Liikunta ja vapaa-aika

  • Liikunnanohjaaja (AMK), Rovaniemi

  Sosiaaliala

  • Sosionomi (AMK), Kemi

  Taiteet ja kulttuuri

  • Kuvataiteilija (AMK), Tornio

  Tekniikka, teollisuus ja rakentaminen

  • Insinööri (AMK), konetekniikka, Kemi
  • Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, Rovaniemi
  • Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rovaniemi
  • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, Kemi
  • Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, Rovaniemi
  • Rakennusmestari (AMK), Rovaniemi

  Terveys ja hyvinvointi

  • Fysioterapeutti (AMK), Rovaniemi
  • Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi ja Kemi
  • Terveydenhoitaja (AMK), Rovaniemi

  Oppilaitoksen yhteyshenkilöt

  Heikki Hannola

  +358 40 545 4711

  heikki.hannola@lapinamk.fi

  Mika Rahkola

  +358 40 052 6733

  mika.rahkola@lapinamk.fi

  Jaakko Lampinen

  +358 40 521 4587

  jaakko.lampinen@lapinamk.fi

  Lapin AMK:n sivut

 • Lapin yliopisto

  Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin tiede- ja taideyliopisto. Arktinen yliopisto kouluttaa tieteen ja taiteen osaajia aivan Napapiirin tuntumassa modernilla kampusalueella. Kansainvälisessä Lapin yliopistossa opiskelee noin 4300 opiskelijaa.

  Lapin yliopistossa on mahdollista suorittaa neljän eri koulutus- ja tieteenalan korkeakouluopintoja.

  Koulutus- ja tieteenalat

  Kasvatus- ja opetusala

  • Kasvatustiede
  • Aikuiskasvatustiede
  • Mediakasvatus
  • Luokanopettajakoulutus
  • Kestävyys- ja luontokasvatuspainotteinen luokanopettajakoulutus

  Oikeustieteellinen ala

  • Oikeusnotaari
  • Oikeustieteen maisteri

  Taideteollinen ala

  • Audiovisuaalinen mediakulttuuri
  • Graafinen suunnittelu
  • Kuvataidekasvatus
  • Muoti, tekstiilitaide ja materiaalitutkimus
  • Teollinen muotoilu
  • Kokemuksen muotoilu
  • Soveltava taide

  Yhteiskuntatieteellinen ala

  • Hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma
  • Matkailututkimuksen tutkinto-ohjelma
  • Politiikkatieteiden ja sosiologian tutkinto-ohjelma
  • Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

  Oppilaitoksen yhteyshenkilö

  Mikko Ojanaho

  +358 40 581 6446

  mikko.ojanaho@ulapland.fi

  Lapin yliopiston sivut

 • Jääkäriprikaati

  Jääkäriprikaati on arktiseen koulutukseen ja ilmatorjuntaan erikoistunut Puolustusvoimien pohjoisin joukko-osasto. Jääkäriprikaati toimii kahdella paikkakunnalla Sodankylässä ja Rovaniemellä.

  Jääkäriprikaatissa on mahdollista yhdistää varusmiespalvelus ja urheiluvalmentautuminen akatemiaurheilijana Lapin urheiluakatemiassa. Palvelus suoritetaan tällöin Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston yksikössä Rovaniemellä.

  Akatemian aamuharjoitusten ohella Rovaniemellä varusmiespalvelustaan suorittavalla urheilijalla on mahdollisuus harjoitella myös iltaisin paikallisissa urheiluseuroissa. Seuraharjoittelumahdollisuuksista kannattaa olla yhteydessä oman seurasi ja valmentajasi kanssa paikallisiin seuroihin. Yhteistyöseurat löydät Lapin urheiluakatemian nettisivujen lajisivuilta.

  Varuskunnan yhteyshenkilö

  Jari Tenno

  +358 29 945 2805

  jari.tenno@mil.fi

  Jääkäriprikaatin sivut